Intocmire dosare complete pentru licitatii – prezentare servicii

 
Prestatorul va asigura beneficiarului intocmirea documentatiei -documente de calificare-DUAE in faza de ofertare, propunere tehnica si propunere finaciara pentru activitatea de constructii-montaj si instalatii, lucrari de drumuri, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitari de clarificari,etc
 
Serviciile care fac obiectul contractului presupun prelucrarea datelor cu parcurgerea urmatoarelor faze:
• Intocmirea dosarului privind eligibilitatea ofertantului conform cerintelor din fisa de date-DUAE in faza de ofertare, dosar complet cerinte in castigarii licitatiei;
• Intocmirea propunerii tehnice conform caietelor de sarcini si memoriilor tehnice specifice licitatiei;
• Elaborare deviz oferta pe categorii de lucrari in program de tehnic Windev sau InterSoft.
Consultanta si asistenta pentru participarea la licitatii
Fiecare licitatie in parte are particularitatile ei , in functie de ceintele specifice va vom ajuta sa intocmiti documentatille pentru a preda dosare comforme.
 
Obiectivul nostru: succesul dvs. finaciar
Producator confectii metalice